Általános Szerződési Feltételek

Érvényes: 2016.03.18-tól

Köszönjük, hogy nálunk nyomtatod ki kedvenc fotóidat! A www.netprinter.hu weboldalon általad rögzített és általunk visszaigazolt megrendelés írásba foglalt szerződésnek minősül. A weboldalunkon elérhető szolgáltatások igénybevételének feltételeit az alábbi Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák. Megrendeléseddel tudomásul veszed és elfogadod az alábbiakat:

1. A szerződő felek:

1.1. Szolgáltató
Cégnév: Netprinter Digitális Nyomdai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1077 Budapest, Rózsa utca 36.
Adószáma: 27053135242
Bankszámlaszáma: 10103173-36321200-01005005
Elérhetőségek: +36 20 261 3000 / info@netprinter.hu
Nyitva tartás: H-CS 09:00-16:00, P 9:00-15:00

1.2. Megrendelő
Megrendelőnek minősülnek mindazon belföldi és külföldi természetes- és jogi személyek, akik a www.netprinter.hu weboldalon rögzített megrendelésükkel a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel digitális képről a vászonkép, poszter vagy tábla nyomtatás szolgáltatásunkat igénybe veszik.

2. A szerződés tárgya

2.1. A Megrendelő által a www.netprinter.hu weboldal alkalmazásával a Szolgáltató részére megküldött digitális fényképekről vászonkép, poszter vagy tábla előállítása és a Megrendelő részére történő átadása (személyes átvétel vagy házhoz szállítás útján).

2.2. A Szolgáltató a vászonkép, poszter, tábla, képkocka, photobox, mágnes, molinó, rollup és tapéta előállítása során vállalja, hogy a részére megküldött digitális fénykép minőségét egyedileg, manuálisan ellenőrzi; a weboldalon megadott standard méretek mellett biztosítja a Megrendelő részére egyedi méretű kép megrendelését is (a weboldalon közzétett mindenkori díjszabásnak megfelelően); a festővászonra elkészített vászonképet – kézi összeszereléssel – vakrámára feszíti (a weboldalon közzétett mindenkori díjszabásnak megfelelően) vagy Megrendelői igény esetén keret nélküli vászonnyomatot készít; az elkészült képet védőcsomagolásban helyezi el; az elkészült képet a Megrendelő részére átadja (eljuttatja) személyes átvétel vagy házhoz szállítás útján.

3. Megrendelés és vásárlás a weboldalon keresztül, a szerződés létrejötte

3.1. A weboldal tartalma és az igénybe vehető szolgáltatások a Megrendelők számára regisztráció nélkül érhetőek el.

3.2. A Megrendelő a weboldalon a saját fénykép feltöltése után az az online rendelőfelületen rendelheti meg a terméket (vászonkép, poszter, tábla, képkocka, photobox, mágnes, molino, rollup, tapéta).

3.3. Miután a Megrendelő feltöltötte a megfelelő képet vagy képeket, megadhatja annak méretét a standard méretek közül választva, vagy teljesen egyedi méret megadásával.

3.4. A „ _ képet a kosárba” gombra kattintva a Megrendelőnek a megrendeléshez az alábbi adatokat kell megadnia:

 • Név
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Megjegyzés, üzenet (nem kötelező a kitöltése)
 • Átvétel módja
 • Kiszállítás esetén kiszállítási cím
 • Számlázási adatok

3.5. Az adatok kitöltését és a felhasználási feltételek elfogadását követően a Megrendelő elküldheti a megrendelését. A Megrendelőnek az online rendelőfelületen a megrendelés bármely szakaszában, a megrendelés Szolgáltató részére való továbbításáig lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására vagy a megrendelés törlésére.

3.6. A Megrendelő által elküldött megrendelés megérkezését a Szolgáltató e-mail útján visszaigazolja a Megrendelő részére, a Megrendelő által megadott elektronikus elérhetőségre (e-mail cím). A visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Megrendelő által tett megrendelés (ajánlat) elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre a felek között. A szerződés határozatlan időtartamra jön létre, mely az elkészült termék átvételével (személyes átvétellel vagy a kiszállítással történő átvétellel) minősül teljesítettnek és szűnik meg.

3.7. A megrendelést visszaigazoló e-mail tartalmazza a Megrendelő által a megrendelés során megadott adatokat (személyes adatok és szállítási információk) és a megrendeléshez tartozó elemek (feltöltött digitális fénykép vagy fényképek) felsorolását, mennyiségét, továbbá a termék árát és a fizetendő végösszeget. Ha a Megrendelő bármilyen hibát észlel a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt haladéktalanul jeleznie kell a Szolgáltató felé, az adatok javítása érdekében.

3.8. Ha a Megrendelő által feltöltött fénykép bármilyen szempontból nem megfelelő, akkor a Szolgáltató ezt jelzi a Megrendelő felé, egyúttal javaslatokat tehet másik kép feltöltésére vagy másik méret kiválasztására.

3.9. A Megrendelő által közölt megrendelés és annak elfogadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:82-6:85.§-ai és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet szabályai irányadóak.

3.10. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató (mint elektronikus utat biztosító fél) a jelen ÁSZF – weboldalán történő – közzétételével a szerződéskötésre vonatkozó jognyilatkozatának megtételét megelőzően tájékoztatta a Megrendelőt:

 • a szerződéskötés – jelen ÁSZF-ben részletezett – technikai lépéseiről;
 • arról, hogy a megkötendő szerződés (a megrendelés és annak visszaigazolása) írásba foglalt szerződésnek minősül és azt a Szolgáltató rögzíti, egyúttal 5 évig megőrzi;
 • arról, hogy a rendelőfelület működése, illetve használata lehetővé teszi az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően;
 • arról, hogy a szerződés nyelve a magyar.

3.11. A Szolgáltató a Ptk. fenti rendelkezéseinek megfelelően az általános szerződési feltételeit (ÁSZF) olyan módon teszi hozzáférhetővé a weboldalán, amely lehetővé teszi a Megrendelők számára, hogy tárolják és előhívják azokat. A Szolgáltató az online rendelési felületen biztosítja, hogy a Megrendelő az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat szerződési jognyilatkozatának megtételét megelőzően kijavíthassa.

3.12. A Szolgáltató köteles a Megrendelő szerződési jognyilatkozatának (megrendelés) megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül visszaigazolni (visszaigazoló e-mail). A Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól és a szerződés teljesítésére nem kötelezhető, ha a visszaigazolás a Megrendelőhöz nem érkezik meg késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül.

3.13. Figyelemmel arra, hogy a felek között létrejövő szerződés ún. távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződésnek minősül, mely a Megrendelő számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a Szolgáltató egyértelműen és jól látható módon, közvetlenül a Megrendelő szerződési nyilatkozatának megtétele előtt felhívja a Megrendelő figyelmét az alábbi információkra:

 • a megrendelt termék (szolgáltatás) lényeges tulajdonságaira;
 • a megrendelt termékért (szolgáltatásért) járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegére, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségre (így különösen a fuvardíjra vagy a postaköltségre), vagy ha e költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetésére, hogy további költségek merülhetnek fel;
 • határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamára, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeire;
 • a Megrendelő kötelezettségeinek a szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról.

3.14. A Szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a Megrendelő a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb, ikon vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

3.15. Személyes átvétel választása esetén a megrendelt termék a Szolgáltató telephelyén található ügyfélszolgálaton (1095 Budapest, Soroksári út 48. Malomudvar Üzletház, 10-11. ép. fszt.) vehető át hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00 óra között, pénteken 09:00-15:00 óra között. A megrendelt termék elkészültéről és átvételének legkorábbi időpontjáról a Szolgáltató email-ben értesíti a Megrendelőt. A megrendelt terméket a Szolgáltató az értesítéstől számított 30 napig őrzi meg, ennek leteltével a termék átvételére nincs lehetőség.

3.16. Kiszállítás választása esetén a megrendelt terméket fuvarozó partnerünk, az MXP Futárszolgálat és partnerei ( Sprinter, MPL) juttatja el a Megrendelő által megjelölt kiszállítási címre. A weboldalon megrendelt termékek kiszállítása a hétfőtől péntekig 08:00-16:00 óra között történik. Ha a Megrendelő nem tartózkodik a megadott szállítási címen és a termék kézbesítése meghiúsul, a futárszolgálat két alkalommal megkísérli az újabb kézbesítést. Ha a megrendelt termék nem kézbesíthető vagy a Megrendelő – utánvét esetén – a díjat nem fizeti meg, úgy a termék visszaküldésre kerül. Ebben az esetben a visszaszállítás díját a Szolgáltató a Megrendelőre terheli és a termék újraküldését kizárólag a termék ellenértékének, valamint a felmerült költségeknek az előre történő utalása esetén küldi ki ismételten. Abban az esetben, ha a kézbesítéskor a megrendelt termék vagy annak csomagolása láthatóan sérült és a sérülés a termék átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét és visszaküldését a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Ilyen esetben a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyv felvételét kell kérni és a Megrendelő nem köteles a terméket átvenni. A termékek kiszállításának költsége 980 Ft.

3.17. A megrendelés elkészítésének határideje a termék típusától függően 1-10 munkanap. A Szolgáltató – a felek közötti eltérő írásbeli megállapodás hiányában – a minta minőségének ellenőrzését követően késedelem nélkül intézkedik a termék legyártására, amit a megrendelés visszaigazolását követően legkésőbb harminc napon belül köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani (a személyes átvételi időpontját a Megrendelővel közölni vagy a terméket kiszállítatni a szállítási címre).

4. A termékek ára, fizetés

4.1. A Szolgáltató a weboldalon közzéteszi a termékek és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások vételárát. A termékek (szolgáltatások) vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. A termékek vételára – kiszállítás igénylése esetén – a kiszállítás költségét nem tartalmazza. A termékek (szolgáltatások) ára forintban kerül feltüntetésre.

4.2. A weboldalon feltüntetett ár tartalmazza

 • a feltöltött kép (képek) manuális ellenőrzését és digitális előkészítését;
 • az ellenőrzött nyomtatás költségét;
 • a nyomtatási alapanyagok árát;
 • vászonkép esetében a kézzel történő összeszerelést, vakrámára feszítést;
 • a védőcsomagolást.

4.3. A weboldalon megrendelhető termékek (szolgáltatások) árai vonatkozásában a Szolgáltató az árváltoztatás és az esetleges akciók alapján történő eltérés jogát fenntartja. A módosítás a weboldalon való megjelenést követően beérkező megrendelések vonatkozásában alkalmazható. A módosítás a már megrendelt termékek (szolgáltatások) vételárát nem befolyásolja.

4.4. Abban az esetben, ha a weboldalon hibás ár kerül feltüntetésre – különös tekintettel a nyilvánvalóan téves (pl. a termék közismert vagy általánosan elfogadott árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő hibás árra), akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket (szolgáltatást) hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő teljesítést, amelynek ismeretében a Megrendelő elállhat vásárlási szándékától.

4.5. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

4.6 A termék személyes átvételekor történő fizetés esetén a Megrendelő a Szolgáltató ügyfélszolgálatán fizeti meg a termék vételárát készpénzben vagy bankkártyás fizetéssel a Szolgáltató vagy megbízottja részére. A termék átvételére a Megrendelő a teljes vételár kifizetését követően jogosult.

4.7. A termék kiszállításakor utánvéttel történő fizetés esetén a Megrendelő a megrendelt termék (szolgáltatás) vételárát és szállítási költségét az MXP futárszolgálat futárának vagy az MXP futárszolgálat partnerének (Sprinter, MPL) teljesíti készpénzben. A termék átvételére a Megrendelő a teljes vételár kifizetését követően jogosult.

4.8. A Szolgáltató a személyes átvételkor vagy a megrendelt termékek kiszállításakor a termék átadásával egyidejűleg kinyomtatott számlát ad a Megrendelő részére.

4.9. A vételár teljes kifizetéséig a termék vonatkozásában a Szolgáltató a tulajdonjogát fenntartja. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Megrendelő birtokába kerül, úgy felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

4.10 Online bankkártyás fizetési szolgáltatónk a BARION. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. Bővebb információ erről a fizetési módról: www.barion.com

5. Az indokolás nélküli elálláshoz való jog kizárása

5.1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet alapján az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót – általában – a termék átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolható, indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Ugyanezen jogszabály szerint azonban a fogyasztó nem gyakorolhatja ezen elállási jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. A Szolgáltató által a jelen szerződés alapján előállított és eladott termék (egyedi vászonkép, poszter, tábla, photobox) ebbe a kategóriába tartozik, így a Szolgáltató – a jelen ÁSZF keretei között – kifejezetten felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a Megrendelőt a 14 napon belül gyakorolható, indokolás nélküli elállási jog nem illeti meg.

5.2. Abban az esetben, ha a Szolgáltató megrendelés visszaigazolását követően legkésőbb harminc napon belül nem bocsátja a terméket a Megrendelő rendelkezésére (ennek minősül: a személyes átvétel időpontjának Megrendelővel való közlése vagy a termék kiszállíttatása és kézbesítésének megkísérlése a szállítási címre) – a Szolgáltató késedelembe esik. A Szolgáltató késedelme esetén a Megrendelő jogosult írásban póthatáridőt tűzni és azt a Szolgáltatóval közölni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül sem teljesít, a Megrendelő jogosult a szerződéstől az érdekmúlás külön bizonyítása nélkül írásban elállni. A Megrendelő póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

6. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

6.1. A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:157. §-ának hibás teljesítésre vonatkozó főszabálya szerint a kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. A hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a vállalkozást terheli.

6.2. A kellékszavatosság azt jelenti, hogy termék eladója a termék hibájáért (pontosabban: a vásárláskor a termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik. Az eladói pozícióban lévő fél ezen felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető (ezért nevezik rejtett vagy gyártási hibának). Az eladó kellékszavatossági felelőssége objektív, vagyis független attól, hogy tudta-e, hogy hibában (pontosabban hiba-okban) szenvedő terméket adott el, vagy sem, tehát a jóhiszemű eladó is felel a hibás teljesítésért a vevővel szemben.

6.3. Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint

a.) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

b.) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a törvényben foglaltak szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

6.4. A termékszavatosság azt jelenti, hogy a vállalkozás által a fogyasztónak eladott ingó dolog (azaz a termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

6.5. A Megrendelő a termékszavatossági igényét a termék Szolgáltató általi forgalomba hozatalától (átvételétől) számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultság megszűnik.

6.6 A Szolgáltató kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

1. a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

2. a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

3. a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A Szolgáltatónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

6.7. Ugyanazon hiba miatt a Megrendelő kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét érvényesítheti.

6.8. A Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna, így jótállási kötelezettsége nem áll fenn.

6.9. A szavatossági igényeit a Megrendelő a Szolgáltató ügyfélszolgálatánál, a jelen ÁSZF szerint meghatározott mindenkori elérhetőségeken érvényesítheti.

7. Panaszkezelés, jogérvényesítés

7.1. A Megrendelő a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a következő elérhetőségeken terjesztheti elő:

Elérhetőség: 1095 Budapest, Soroksári út 48. Malomudvar Üzletház 10-11.ép. fszt.
Nyitva tartás: H-CS 09:00-16:00, P 9:00-15:00
Telefonszám: +36 20 261 3000
E-mail cím: info@netprinter.hu

7.2. Szolgáltató a panaszt vagy kifogást, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség (a panasz jellegéből adódóan) vagy ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt köteles megőrizni. A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát köteles a Megrendelőnek átadni.

7.3. Abban az esetben, ha a Szolgáltató és a Megrendelő közötti fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való egyeztetés (panaszkezelés) során nem rendeződik, a Megrendelő az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

 • panaszt tehet a Fogyasztóvédelmi Hatóságnál;
 • a Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti (a Budapesti Békéltető Testület székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., www.bekeltet.hu);
 • az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróságnál polgári peres eljárást kezdeményezhet.

8. A weboldalon közölt tartalmak, adatvédelem, szerzői jogok

8.1. A Szolgáltató kizárólag a weboldalon saját maga által elhelyezett tartalmakért vállal felelősséget és áll helyt, ugyanakkor kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított magatartásért. A Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a weboldal általa történő használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. A Megrendelő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, egyúttal tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

8.2. A Megrendelő mindenkor szavatol, hogy az általa feltöltött, a Szolgáltató szerverén elhelyezett, vagy hálózatán továbbított információk és adatok jogszerűségéért teljes polgári- és büntetőjogi felelősséggel tartozik, az ebből származó esetleges jogi következményekért a Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli. A Szolgáltató kijelenti, hogy semmiféle felelősséget nem vállal a Megrendelő által feltöltött fájlok, adatok tartalmát illetően.

8.3. A Megrendelő által a weboldal használata során feltöltött tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a feltöltött tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. A nyilvánvalóan jogellenes, vagy az internetes etikába ütköző tartalom és tevékenység észlelése azonban feljogosítja a Szolgáltatót arra, hogy a megrendelés teljesítését a Megrendelő egyidejű értesítése mellett megtagadja.

8.4. A Szolgáltató az internethálózat működéséből adódó esetleges információvesztésért, túlterhelésért, és harmadik fél által okozott üzemzavarért semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem garantálja, a weboldal megszakítás nélküli vagy hibamentes üzemeltetését.

8.5. A Szolgáltató a Megrendelő bármely személyes adatát a Szolgáltató az általa közzétett, hatályos adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint kezelheti, amely az alábbi linken érhető el: https://www.netprinter.hu/adatkezeles

8.6. A Szolgáltatónak oly módon kell üzemeltetnie a termék elkészítése és a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a termék elkészítéséhez és a szolgáltatás nyújtásához és a törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. Az adatok a Megrendelő hozzájárulása nélkül nem adhatóak át harmadik személy számára.

8.7. A Megrendelő által megadott és az adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokból kezelt adatokat haladéktalanul törölni kell amennyiben az adatkezelés célja megszűnt. A Megrendelő által feltöltött képadatok a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően törlésre kerülnek. Ez alól kivételt képezhetnek azok a képadatok, amelyek a Megrendelő kifejezett kérésére, további esetleges megrendelése céljából archiválásra kerülnek.

8.8. A Szolgáltató weboldalának egésze (grafikus elemek, template, szövegek és technikai megoldások) szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme alatt állnak, így az ezek feletti valamennyi kapcsolódó jog jogosultja a Szolgáltató, ideértve a Szolgáltató által létrehozott vagy módosított és a jelen szerződés alapján a Megrendelő számára hozzáférhetővé tett szellemi alkotások feletti szerzői jogokat is.

8.9. A weboldal bármely tartalmának fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú vagy bármely egyéb felhasználás céljából például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

9. Egyéb rendelkezések

9.1. A Szolgáltató jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételeket – a Megrendelők weboldalon történő előzetes tájékoztatása mellett – egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a weboldal első használata alkalmával válnak hatályossá a Megrendelővel szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

9.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet szabályai megfelelően irányadóak.